Juridische kennisgeving

EIGENDOM

Deze site is eigendom van de stad Roubaix – Hôtel de ville – 17 Grand’Place – 59100 ROUBAIX.

http://www.ville-roubaix.fr/

Publicatiedirecteur : M. Guillaume Delbar, Burgemeester van Roubaix

De algemene structuur, evenals de teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd en geluiden die deze site vormen [tenzij anders vermeld] zijn eigendom van de stad Roubaix.

Elk volledige of gedeeltelijke weergave van deze site door welk proces dan ook – zonder de uitdrukkelijke toestemming van de stad Roubaix – is verboden en zou een inbreuk vormen waarop de artikelen L.335-2 en volgende van de Code van intellectueel eigendom staan.

INFORMATIE EN VRIJHEDEN

In toepassing van de artikelen 27 en 34 van de wet die bekend staat als “Informatique et libertés” nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft u het recht om gegevens die u betreffen te wijzigen of te verwijderen tijdens uw inschrijving op onze nieuwsbrief.

Gebruikers van de site van de stad Roubaix moeten voldoen aan de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming, waarvan de overtreding strafrechtelijk kan worden bestraft.

In het bijzonder moeten zij zich, wat betreft de nominatieve informatie waartoe zij toegang hebben, onthouden van elke verzameling, elk misbruik en, in het algemeen, van elke handeling die de privacy of reputatie van mensen kan schenden.