Roubaix

Sinds augustus 1999 rijdt in Roubaix een tram, die is aangesloten op het vervoersnet van de Métropole Européenne de Lille en ontwikkelt de stad een dynamisch renovatie- en stimulatiebeleid, waardoor de stad nu in staat is zijn uitzonderlijk goed geconserveerde erfgoed, waarin de hele geschiedenis van de revolutie van de textielindustrie is geïllustreerd, opnieuw te bekijken. In december 2000 verkreeg Roubaix het kwaliteitslabel Stad van Kunst en Geschiedenis.

Roubaix zet zich in om de cultuur voor alle inwoners van de stad toegankelijk te maken. De Directie van de Afdeling Cultuur spant zich, samen met vele partners (gemeentelijke voorzieningen, openbare instanties en stichtingen en verenigingen) in om dit doel te bereiken.

Er worden veel acties uitgevoerd op het gebied van cultuur en opwaardering van het erfgoed, voor de volwassenen en de kinderen, tot groot genoegen van iedereen.

Vind alle structuren van de gemeentelijke en openbare instanties, de verenigingen, en de plekken van artistieke activiteiten en culturele programma’s

NUTTIGE LINKS :

VVV van Roubaix

www.roubaixtourisme.com

La Manufacture – Textielmuseum

www.lamanufacture-roubaix.fr

DE MEDIATHEEK – La GRAND PLAGE

www.mediathequederoubaix.fr

HET COLISÉE

www.coliseeroubaix.com

LA CONDITION PUBLIQUE

www.laconditionpublique.com